MKB
Inzicht
Strategisch beleidsplan
Interventies
Business case

Wetenschappelijke basis

Bij HEEX hechten we veel belang aan een wetenschappelijke basis voor onze visie én dienstverlening. Wetenschap geeft namelijk houvast in het voorspellen van de (nabije) toekomst in een tijd waarin de rol van HR aan het veranderen is van personeel administrateur naar Business Partner. Tevens levert zij bewijzen ter onderbouwing van de diensten en interventies ten aanzien van Duurzame Inzetbaarheid.

Kennis

Bij HEEX hechten we veel belang aan een wetenschappelijke basis voor onze visie én dienstverlening. Wetenschap geeft namelijk houvast in het voorspellen van de (nabije) toekomst in een tijd waarin de rol van HR aan het veranderen is van personeel administrateur naar Business Partner. Tevens levert zij bewijzen ter onderbouwing van de diensten en interventies ten aanzien van Duurzame Inzetbaarheid.

HR staat op het snijvlak van Organisatie en Mens

Ons vertrekpunt is niet Human Resource maar Human Experience. Wij gaan uit van een holistische benadering. Wij vinden dat de mens geen middel is maar de kern in het behalen van de strategische organisatiedoelen. Het strategische HR-beleid dient daarom gericht te zijn op het vergroten van het welzijn en de inzetbaarheid van de medewerkers, met tot doel het verhogen van de omzet en verbeteren van de prestatieratings.

Doelen: vergroot het welzijn van werknemers door focus op fitheid met het JD-R model

Uitgaande van het idee dat werknemers de kern zijn in het behalen de strategische organisatiedoelen, is het belangrijk te weten op welke manier de werknemers gestimuleerd worden zo optimaal mogelijk te presteren. Hierbij gaan wij uit van het Job Demands-Recources model (JD-R model). Dit model veronderstelt dat de afwezigheid van werkstressoren en de aanwezigheid van energiebronnen leiden tot een groter welzijn van werknemers. Deze werknemers hebben een hogere bevlogenheid en zijn daardoor productiever. Deze correlatie komt voort uit het motivationele proces: een hogere motivatie zorgt voor een grotere productiviteit.

Business value case

Interventies ter bevordering van het welzijn van de werknemer en diens bevlogenheid leiden volgens dit model dus tot verhoogde omzet en verbeterde prestatieratings. Om een gerichte business case te kunnen schrijven met als doel een strategisch beleid te implementeren met de in te zetten interventies, is het van belang het effect van een interventie aan te tonen. Ook met een wetenschappelijke onderbouwing is het volledig kapitaliseren van interventies niet altijd mogelijk en ook niet logisch. Je kunt bijvoorbeeld aangeven welk financieel voordeel een interventie heeft als het ziekteverzuim ermee met 1% zal dalen. Echter zijn andere belangrijke effecten niet in geld uit te drukken: wat doet een hogere bevlogenheid met de bedrijfscultuur of het behoudt van talent? Daarom kijken wij specifiek breder dan alleen het verlagen van verzuim en spreken wij ook van een Business value case. Deze business value case vertalen we naar een strategisch beleidsplan met concrete, ook financiële, doelen. Vervolgens meten we periodiek het effect van de interventies op de gestelde doelen en zullen we waar nodig bijsturen.

Interventies gericht op 4 soorten fitheid van werknemers

Zoals geen enkele organisatie hetzelfde is, zijn werknemers binnen een organisatie dat ook niet. Daarom is elk strategisch plan op maat gemaakt en passend bij de wensen en behoeften van de organisatie en van diens werknemers. Bij het formuleren van de doelstellingen en de interventies gaan we uit van de 4 pijlers van fitte werknemers:

  • Fysiek fit
  • Mentaal fit
  • Financieel fit
  • Fit for the job

Afhankelijk van de wensen en behoeften gecombineerd met de business value case zal elke pijler in meer of mindere mate terug komen in het strategische plan.

Graag gaan wij met jou in gesprek wat jouw wensen en behoeften zijn en hoe deze ingevuld kunnen worden. Mail ons voor een afspraak:

Myra Houtkamp

Co-founder
“Een heldere HR-strategie, met focus op de optimale inzet en ondersteuning van personeel, helpt de organisatie in het behalen van de doelstellingen.”
myra@heex-consultancy.nl

Pim van de Wiel

Co-founder
“Met HEEX maken we het verschil door de groeipotentie inzichtelijk te maken van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.”
pim@heex-consultancy.nl
HEEX Consultancy © 2022 Alle rechten voorbehouden.