MKB
Inzicht
Strategisch beleidsplan
Interventies
Business case

FAQ-duurzame-inzetbaarheid

Wat betekent duurzame inzetbaarheid? Wat betekent amplitie? Lees hier meer over de veelvoorkomende begrippen.

Wat betekent duurzame inzetbaarheid?

Duurzame Inzetbaarheid is een term die de laatst jaren veel wordt gebruikt. Vanuit werkgevers is er steeds meer aandacht voor. Waarvoor precies, dat lijkt te verschillen. Duurzame Inzetbaarheid is namelijk een containerbegrip en dus betekent het voor verschillende mensen net iets anders. Voor de een gaat het vooral over vitaliteit en voor de ander gaat het meer over duurzaam passend werk. Beide passen in onze ogen binnen het begrip. Als wij spreken over duurzame inzetbare medewerkers, dan hebben wij het namelijk over fitte en vitale medewerkers. Om dit te meten, hanteren wij vier onderdelen:

- Fysiek fit

- Mentaal fit

- Financieel fit

- Fit for the job

Medewerkers die hoog scoren op deze vier onderdelen verzuimen minder, hebben een hogere productiviteit en zijn loyaler. Juist deze drie voordelen van duurzaam inzetbare medewerkers maken het inzetten op een strategisch Duurzame Inzetbaarheidsbeleid (financieel) interessant voor organisaties.

Wat betekent preventie?

Preventie gaat over het voorkomen van iets onaangenaams door het nemen van gerichte maatregelen.

Bijvoorbeeld maatregelen ter voorkoming van verzuim om een beperkte inzetbaarheid door ziekten en complicaties van ziekten.

Wat betekent amplitie?

Amplitie is afkomstig van het Latijnse woord ''amplio‘’ en betekent: versterken, vergroten en vermeerderen.

Amplitie ten aanzien van vitaliteit staat dus nog voor preventie en gaat over het bevorderen van het positieve welzijn.

Wat betekent curatie?

Curatie gaat over behandeling en het doen genezen.

In het kader van vitaliteit en verzuim gaat het dus om het verminderen van het aanwezige verzuim en het verkorten van de verzuimduur.

Wat is de ROI/Business case?

Bij het opstellen van een business case gaat het er op wat de opbrengst is op de investering: de return on investment (ROI).

De omzet verhogen en tevens de bedrijfscontinuïteit versterken door de mens centraal te stellen, dat is het doel van een strategisch Duurzame Inzetbaarheidsbeleid.

Het inzetten van interventies, vraagt een financiële investering. Deze investering zal zich terugbetalen in een verlaging van de kosten bij verzuim en in een toename van het aantal gewerkte dagen én de productiviteit per dag.

Hoe dat werkt? Verzuim kost geld. En dat is meer dan alleen loondoorbetalingsverplichting, ook het verlies aan productie en de kosten van vervangingen drukken de omzet.

En wat dacht je van het minder zichtbare verlies? Als een medewerker bijvoorbeeld minder goed in zijn of haar vel zit door financiële zorgen of een verstoorde privé/werk-balans door mantelzorgtaken, is diegene minder productief.

Zowel bij concrete uitval als bij verminderde productiviteit zijn er veel interventies mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij (het herstel van) burn-out of budget coaching bij financiële zorgen of (tijdelijke) verlichting van mantelzorgtaken.

Investeren in het voorkomen van uitval en het verkorten van verzuim levert dus een kostenbesparing en mogelijk zelfs een hogere productiviteit op.

Dat is toch een flinke investering waard?

Wat zijn Interventies?

Interventies zijn activiteiten (eenmalig of in een serie) die er op gericht zijn het welzijn van de medeweker duurzaam te vergroten of te versterken. Dit kan één-op-één of in een groep.

Voorbeelden van interventies zijn:

- Financiële inzicht gesprekken

- Coaching op veerkracht

- Sportbegeleiding

- Cursus of training in het (eigen) vakgebied

Wat is de duurzaamheidsdriehoek?

Door aandacht te geven aan de vier elementen van fitheid van de medewerkers zal je het verzuim en verloop verlagen en de productiviteit verhogen. Ook is een welzijnsbeleid een belangrijk onderdeel van het binden en boeien van de medewerkers. Zo blijkt uit het PwC-onderzoek ‘The benefits of investing in people’ dat investeringen in welzijn veel kunnen opleveren: gemiddeld 1,78 procent van de totale omzet. Ter vergelijk: het verhogen van salarissen kan leiden tot een opbrengst -uitgedrukt in een percentage van de omzet - van één procent.

Deze impact op de omzet komt doordat een welzijnsbeleid gebaseerd op de vier soorten van fitheid en vitaliteit, ingrijpt op de drie belangrijkste duurzaamheidspijlers voor bedrijven:

Duurzame relevantie

Op dit moment voldoet jouw bedrijf aan de behoeftes van je klant. Wat je aanbiedt is nu relevant. Maar klantbehoeftes veranderen voortdurend. Om ook in de toekomst relevant te kunnen blijven, moet je nu al innoveren en flexibel kunnen inspelen op de nieuwe latente behoeftes uit de markt.

Nieuw hierbij is dat de maatschappij ook steeds meer eist van organisaties dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. In het ondernemerschap is het dan ook steeds belangrijker om toekomstbestendig, en dus duurzaam te ondernemen, voor uw bedrijf én voor de wereld om u heen. Om dit te bereiken is het belangrijk dat uw personeel zich hierop kan blijven aanpassen. Dat zij ook in de toekomst Fit for the job blijven en met de benodigde inzet hun werk blijven doen.

Duurzame inzetbaarheid

Hoe fitter een medewerker is, hoe beter inzetbaar deze medewerker is. Hierbij onderscheiden wij 4 varianten:

Door gestructureerd strategische interventies in te zetten, gericht op de roze en grijze groep, verzorg je groei in welzijn en inzetbaarheid en een verlaging van verzuim. Winst voor de medewerker én voor het bedrijf dus.

Welke interventies ingezet worden, bepalen we samen met de directie, HR maar vooral ook de medewerkers. Ervaring leert dat interventies die ontworpen worden door medewerkers, die direct aansluiten bij de persoonlijke behoeften en die gecombineerd worden met een actieve ondersteuning vanuit de werkgever, de beste uitwerking hebben.

Duurzame productiviteit

Hoe hoger de productiviteit, hoe hoger veelal de omzet. Uitgaande van de mens als het kapitaal van het bedrijf, spreken we over arbeidsproductiviteit. Wil je deze productiviteit duurzaam zekerstellen? Dan is het vooral van belang het aantal beschikbare uren van de medewerkers ende output die daarmee gerealiseerd kan worden positief te beïnvloeden. Een duurzame inzetbaarheidsbeleid richt zich daarom onder andere op het maximeren van het aantal beschikbare en gewerkte uren.

Graag gaan wij met jou in gesprek wat jouw wensen en behoeften zijn en hoe deze ingevuld kunnen worden. Mail ons voor een afspraak:

Myra Houtkamp

Co-founder
“Een heldere HR-strategie, met focus op de optimale inzet en ondersteuning van personeel, helpt de organisatie in het behalen van de doelstellingen.”
myra@heex-consultancy.nl

Pim van de Wiel

Co-founder
“Met HEEX maken we het verschil door de groeipotentie inzichtelijk te maken van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.”
pim@heex-consultancy.nl
HEEX Consultancy © 2022 Alle rechten voorbehouden.