MKB
Inzicht
Strategisch beleidsplan
Interventies
Business case

Strategisch beleidsplan

Een strategisch Duurzame Inzetbaarheidsbeleid ondersteunt HR in de uitvoering van strategische personeelsplanning en het vergroten van het welzijn van de medewerkers en het verlagen van het verzuim.

In vijf stappen naar een strategisch beleidsplan

Wij maken de business case voor duurzame inzetbaarheid voor jou helder en concreet. Dit doen wij door inzicht te geven in de groeipotentie ten aanzien van het verlagen van het verzuim, het verlagen van het verloop en het vergroten van de productiviteit.

Samen met jou gaan we aan de slag. Van inzicht naar implementatie. Dit doen we aan de hand van de volgende vijf stappen:

1. Inventarisatie van uw bedrijf

Samen geven we vorm aan de visie op vitaliteit en de rol ervan in en op het bedrijf. Een belangrijk onderdeel van het inzicht verkrijgen is de inventarisatie van de wensen en behoeften ten aanzien van een vitaliteitsbeleid van zowel directie als medewerkers.

2. Analyse van uw te behalen doelen

Harde data over onder andere personeel en verzuim, koppelen we aan de zachte data zoals de behoeften en wensen van de medewerkers. Aan de hand van deze gegeven beschrijven we de doelstellingen en maken we een kosten-baten analyse. Ook stellen we de mogelijkheden voor interne en externe financiering vast.

3. Ons advies

De analyse verwerken we in een onafhankelijk en objectief adviesrapport over de vormgeving en de inrichting van een vitaliteitsbeleid waarbij we de wensen en behoeften van de medewerkers koppelen aan de visie en behoeften van de organisatie en natuurlijk aan de investeringsmogelijkheden en de potentie.

4. Ontwerp en  implementatie

Ga je met ons advies in de hand aan de slag? Dan bieden wij begeleiding, zowel bij het ontwerp als de implementatie van de gekozen interventies.

5. Evaluatie

Na de implementatie blijven we evalueren en zo nodig bij sturen om een optimale opbrengst te verzekeren

Graag gaan wij met jou in gesprek wat jouw wensen en behoeften zijn en hoe deze ingevuld kunnen worden. Mail ons voor een afspraak:

Myra Houtkamp

Co-founder
“Een heldere HR-strategie, met focus op de optimale inzet en ondersteuning van personeel, helpt de organisatie in het behalen van de doelstellingen.”
myra@heex-consultancy.nl

Pim van de Wiel

Co-founder
“Met HEEX maken we het verschil door de groeipotentie inzichtelijk te maken van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.”
pim@heex-consultancy.nl
HEEX Consultancy © 2022 Alle rechten voorbehouden.