MKB
Inzicht
Strategisch beleidsplan
Interventies
Business case

HEEX Consultancy

HEEX Consultancy is ontstaan vanuit onze behoefte een business case te presenteren waarin we laten zien dat investeren in het welzijn van medewerkers een positief resultaat heeft voor zowel medewerker als werkgever. Door de mens centraal te stellen, zullen we allemaal groeien. Medewerker blij. HR blij. Finance blij.

Myra Houtkamp, strategisch pensioen- en verzuimspecialist, en Pim van de Wiel, consultant duurzame inzetbaarheid, zijn twee jonge ambitieuze ondernemers binnen het Söderberg & Partners netwerk. HEEX Consultancy richt zich op het adviseren en implementeren van een strategisch duurzaam inzetbaarheidsbeleid bij werkgevers. Een wetenschappelijk onderbouwde analyse en financiële business case is daarbij het startpunt.

Duurzaam inzetbare werknemers zijn van vitaal belang voor een succesvolle organisatie

‘’Werkgevers worden zich steeds meer bewust van het belang van de inzetbaarheid van hun mensen. De coronacrisis en de krappe arbeidsmarkt hebben dit proces afgelopen jaren in een bijzonder hoog tempo versneld. We zien de gevolgen nu al enige tijd duidelijk worden door onder andere de toename in verzuim. Dat duurzame inzetbaarheid belangrijk is hoeven we vaak niet uit te leggen, maar de crux zit hem in wat de kosten-baten verhouding is. Met HEEX maken we het verschil door de groeipotentie inzichtelijk te maken van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid’’ vertelt Pim van de Wiel.

Pim van de Wiel & Myra Houtkamp

Van ad-hoc naar breed gedragen structurele oplossingen

Myra Houtkamp vult aan: ‘’Effectief invulling geven aan duurzame inzetbaarheid gaat verder dan een fruitschaal op kantoor neerzetten. Om echt impact te hebben op het welzijn van je werknemers, is een strategisch, op maat gemaakt, beleid belangrijk. Samen met de opdrachtgever ontwikkelen we een beleid gericht op de vier pijlers van welzijn: financieel fit, mentaal fit, fysiek fit en fit for the job. Wij betrekken hierin alle partijen en dat levert mooie oplossingen op. We overzien het proces centraal en ontwikkelen een breed gedragen oplossing voor werknemers en werkgever. Daarbij werken wij ook samen met verzekeraars. Zij zijn namelijk een enthousiaste partner als het gaat om het proactief verlagen van risico’s.’’

Myra en Pim hebben een achtergrond als risicomanagers op het gebied van Employee Benefits en zijn daardoor in staat om na het maken van een business case, meer te doen dan alleen maar een advies neer te leggen. Zo ondersteunt HEEX bijvoorbeeld ook bij de implementatie en evaluatie van het beleid.

Start-up binnen het Söderberg & Partners Netwerk

Roland Goldman, CEO van Söderberg & Partners Nederland, laat weten dat HEEX Consultancy een vliegende start maakt binnen het S&P netwerk. ‘’We willen jonge ondernemers helpen en nieuwe initiatieven in de markt ondersteunen. HEEX Consultancy is een start-up die wij toejuichen, het concept past uitstekend bij onze wens om een compleet zorg- en verzuimmanagement bedrijf neer te zetten voor onze relaties.’’

Over HEEX Consultancy

HEEX vertaalt de gezondheidswinst van een strategisch duurzaam inzetbaarheidsbeleid naar een business case gericht op groeipotentie. De mens staat hierin altijd centraal. Fitte werknemers zijn tenslotte de grootste succesfactor bij het behalen van je bedrijfsdoelstellingen. HEEX zal nauw samenwerken met het Söderberg & Partners netwerk om een totaalconcept neer te zetten op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid, zorg- en verzuimmanagement.

Onze missie is:

Het creëren van meer werkvreugde, productiviteit en een betere inzetbaarheid van medewerkers voor werkgevers in Nederland.

Onze visie is:

Een heldere strategie op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit helpt bij het verbeteren van het welzijn van de medewerkers. En, hoe groter het welzijn, hoe beter deze medewerkers bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het bedrijf.

Graag gaan wij met jou in gesprek wat jouw wensen en behoeften zijn en hoe deze ingevuld kunnen worden. Mail ons voor een afspraak:

Myra Houtkamp

Co-founder
“Een heldere HR-strategie, met focus op de optimale inzet en ondersteuning van personeel, helpt de organisatie in het behalen van de doelstellingen.”
myra@heex-consultancy.nl

Pim van de Wiel

Co-founder
“Met HEEX maken we het verschil door de groeipotentie inzichtelijk te maken van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.”
pim@heex-consultancy.nl
HEEX Consultancy © 2022 Alle rechten voorbehouden.