MKB
Inzicht
Strategisch beleidsplan
Interventies
Business case

Inzicht

Als wij spreken over duurzame inzetbare werknemers, dan hebben wij het over fitte en vitale werknemers. Om dit te meten, hanteren wij de vier HEEX pijlers van welzijn. Medewerkers die hoog scoren op deze vier onderdelen verzuimen minder en hebben een hogere productiviteit.

"Meten is weten"

Een strategisch Duurzame Inzetbaarheidsbeleid ondersteunt HR in de uitvoering van strategische personeelsplanning en het vergroten van het welzijn van de medewerkers en het verlagen van het verzuim.

Door aandacht te geven aan de vier elementen van fitheid van de medewerkers neem je deze in één plan mee.

Hoe weet je op welke van deze onderdelen je moet inzetten?

Dit doen we door de wensen en de behoeften te inventariseren bij HR, directie en medewerkers. De uitkomsten combineren we met een analyse van de harde data die we samen verzamelen, bijvoorbeeld: verzuimcijfers, het personeelsbestand en gegevens over instroom en uitstroom.

Waarom starten bij de medewerkers?

Een beleid op basis van de behoeften en wensen van medewerkers is het meest succesvol. Dit komt doordat:

- Eigen inbreng van medewerkers zorgt voor eigenaarschap en duurzame verandering

- De medewerkers zich gehoord voelen en zich herkennen in het beleid

- Er zo ambassadeurs onder het personeel worden gecreëerd

- Er precies wordt ingegrepen daar waar de nood het hoogst is

Passende interventies

Bijna elke werkgever ondersteunt de medewerkers al op meer of mindere mate op het gebied van fysieke en mentale fitheid.

Helaas zien wat dat niet alle interventies gebruikt worden door de medewerkers. Soms ligt dit aan het feit dat ze de weg er niet goed naartoe weten of zich niet voldoende bewust zijn van de noodzaak.

Vaker komt het echter doordat het aanbod niet goed aansluit bij de (huidige) wensen en behoefte van de medewerkers.

Door te meten wat de huidige wensen en behoeften van de medewerkers zijn, kun je gericht die interventies inzetten die de meeste impact hebben op het verbeteren van hun vitaliteit.

Door bewuste keuzes in het aanbod te maken, behaal je meer resultaat met dezelfde investering.

Graag gaan wij met jou in gesprek wat jouw wensen en behoeften zijn en hoe deze ingevuld kunnen worden. Mail ons voor een afspraak:

Myra Houtkamp

Co-founder
“Een heldere HR-strategie, met focus op de optimale inzet en ondersteuning van personeel, helpt de organisatie in het behalen van de doelstellingen.”
myra@heex-consultancy.nl

Pim van de Wiel

Co-founder
“Met HEEX maken we het verschil door de groeipotentie inzichtelijk te maken van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.”
pim@heex-consultancy.nl
HEEX Consultancy © 2022 Alle rechten voorbehouden.