MKB
Inzicht
Strategisch beleidsplan
Interventies
Business case

Laat het welzijn van je medewerkers voor je werken

Start met een heldere business case voor duurzame inzetbaarheid

Medewerkers blij. HR blij. Finance blij.

Wat kan je van ons verwachten?

Focus op duurzaamheid

Duurzame Inzetbaarheid is een term die de laatst jaren veel wordt gebruikt. Vanuit werkgevers is er ook steeds meer aandacht voor. Waarvoor precies, dat lijkt te verschillen. Duurzame Inzetbaarheid kent vaak twee variaties. Voor de een gaat het vooral over vitaliteit en voor de ander gaat het meer over duurzaam passend werk. Beide horen in onze ogen binnen de definitie.

4 HEEX pijlers van welzijn

Als wij spreken over duurzaam inzetbare medewerkers, dan hebben wij het over fitte en vitale medewerkers. Om dit te meten, hanteren wij de vier HEEX pijlers van welzijn.

Medewerkers die hoog scoren op deze vier onderdelen verzuimen minder en hebben een hogere productiviteit.

Juist deze twee voordelen van duurzaam inzetbare medewerkers maken het inzetten op een strategisch Duurzame Inzetbaarheidsbeleid (financieel) interessant voor organisaties. Wij helpen jou graag met hoe deze voordelen het beste te benutten.

In vijf stappen naar beleid

Samen met jou gaan we aan de slag. Van inzicht naar implementatie. Van business case naar concrete interventies. Dit doen we in vijf stappen.

Het adviestraject vatten wij samen in een rapport. Hierin staat onze analyse en bijbehorend advies, opgedeeld in de volgende onderdelen:
- Jouw bedrijf: hierin geven wij de resultaten van onze inventarisatie weer
- De te behalen doelen: hierin beschrijven wij de doelstellingen, geven hier een prioritering aan en maken een kosten-baten analyse
- Ons advies: aan de hand van de business case geven wij advies over de inrichting van het vitaliteitsbeleid en de bijbehorende interventies.
Aansluitend op het rapport staan wij voor jou klaar om samen het beleid en de bijbehorende interventies te ontwerpen, implementeren en evalueren.

MKB-bedrijfsscan

Welke winst kan jij behalen door het welzijn van jouw medewerkers nog meer te verbeteren?

Onze scan geeft je inzicht in hoe jij er als bedrijf voor staat ten aanzien van het welzijn van jouw medewerkers en de impact daarvan op het behalen van de doelstellingen.

STAP 1: VUL DE QUICKSCAN ONLINE IN | hierna heb je direct een eerste impressie van de kansen

STAP 2: ADVIESGESPREK | samen met één van onze specialisten bespreek je in een digitaal gesprek aanvullende vragen om tot een advies op maat voor jouworganisatie te komen

STAP 3: ONTVANG HET RAPPORT EN GA AAN DE SLAG | in ons adviesrapport beschrijven we concreet welke kansen er zijn en welke stappen het meeste resultaat opleveren. In een live gesprek bespreken we de uitkomsten en kiezen we samen de oplossingen die bij je passen

Graag gaan wij met jou in gesprek wat jouw wensen en behoeften zijn en hoe deze ingevuld kunnen worden. Mail ons voor een afspraak:

Myra Houtkamp

Co-founder
“Een heldere HR-strategie, met focus op de optimale inzet en ondersteuning van personeel, helpt de organisatie in het behalen van de doelstellingen.”
myra@heex-consultancy.nl

Pim van de Wiel

Co-founder
“Met HEEX maken we het verschil door de groeipotentie inzichtelijk te maken van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.”
pim@heex-consultancy.nl
HEEX Consultancy © 2022 Alle rechten voorbehouden.